CMES 2024 Conference Organizing Committee

Zbigniew CzyżPresidentz.czyz@law.mil.pl
Mirosław SzalaV-ce Presidentm.szala@pollub.pl
Monika KuliszV-ce Presidentm.kulisz@pollub.pl
Wojciech Cel w.cel@pollub.pl
Katarzyna Falkowicz k.falkowicz@pollub.pl
Justyna Kujawska j.kujawska@pollub.pl
Marcin Badurowicz m.badurowicz@pollub.pl
Jakub Pizoń j.pizon@pollub.pl
CMES 2024 Team – from the left: J. Pizoń, M. Szala, J. Kujawska, M. Kulisz, Z. Czyż, K. Falkowicz, M. Badurowicz, W. Cel.
Katedra Informatyki
Katedra Konwersji Biomasy i Odpadów w Biopaliwa, WIŚ PL
Katedra Płatowca i Silnika