International Conference of CMES

Dziękujemy!

Dziękujemy za udział w konferencji CMES i zapraszamy do obserwowania naszych przyszłych edycji.

Organizatorami konferencji są Katedry Wydziału Mechanicznego PL (Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych; Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Mechatroniki oraz Katedra Inżynierii Materiałowej), Instytut Informatyki Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PL, Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa (Wydział Zarządzania PL), Samorząd Doktorantów Politechniki Lubelskiej oraz Polskie Towarzystwo Promocji Wiedzy.

Tematyka

 • Informatyka,
 • Inżynieria oprogramowania,
 • Obliczenia numeryczne,
 • MES, MEB,
 • CAD/CAM,
 • Symulacje komputerowe procesów i zjawisk,
 • Inżynieria Produkcji,
 • Bioinżynieria,
 • Nowoczesne Materiały,
 • Odnawialne Źródła Energii,
 • Energy Harvesting,
 • Mechatronika,
 • Drgania,
 • Mechanika,
 • Elektrotechnika,
 • Obliczeniowa mechanika płynów (CFD),
 • oraz dziedziny pokrewne

Publikacja

Ważne daty

 • 28.09.2016 r.04.10.2016 - rejestracja i nadsyłanie streszczeń referatów
 • 04.10.2016 r. - przyjęcie referatów* i kwalifikacja do publikacji**
 • 12.10.2016 r. - opłata konferencyjna oraz przesyłanie tekstu do monografii*
 • 28-29.10.2016 r. - Konferencja CMES

Patronat

Sponsorzy

New Design Solutions
Wikpol
MESCo