Rejestracja

Rejestracja uczestnictwa w Konferencji odbywa się za pomocą poniższego formularza. Na podstawie nadesłanego streszczenia autorzy zostaną zakwalifikowani do udziału w sesji ustnej lub posterowej. Język konferencji: angielski.

W ramach Konferencji zorganizowane zostaną tematyczne sesje ustne oraz plakatowe. Decyzję o zakwalifikowaniu referatu do wygłoszenia w ramach sesji ustnej lub plakatowej podejmuje Komitet Naukowy.